links > fokke & sukke > historische canon
De Historische Canon van Fokke & Sukke

Reid, Geleijnse en van Tol maakten een Fokke & Sukke-versie van de veelbesproken Canon van Nederland. Zij verzochtten ook anderen, waaronder Carel Ris, historische grappen bij te dragen. Het hilarische, edoch educatieve, resultaat verscheen in februari 2007 bij uitgeverij Catullus als de "Historische Canon van Fokke & Sukke", met een voorwoord van Canon-comissie voorzitter Prof. dr. Frits van Oostrom. Hieronder een aantal door Carel verzonnen "historische tableaux", getekend door Jean-Marc van Tol.

Een ingekorte versie van de F&S Canon is kosteloos te downloaden als pdf op de geschiedenis-site van de VPRO of als e-book op onLibri.nl en eBook.nl. De volledige Canon van Fokke & Sukke is te koop in de boekhandel en online te bestellen op foksuk.nl of de website van uitgeverij Catullus.

'Fokke & Sukke geven je een goed gevoel, want iedere moeilijke grap die je begrijpt is een bevestiging van je belezenheid, je algemene ontwikkeling, je vermogen tot deduceren en combineren, je historische besef.' (NRC Handelsblad)

De Canon van Nederland heeft zelf ook een officiële website: entoen.nu.

Meer RGvTR cartoons uit NRC Handelsblad en NRC Next.

Meer RGvTR cartoons uit NRC Handelsblad en NRC Next